UKRAI­NE

BT - - NYHEDER -

Den sko­v­brand, der har ra­se­ret om­rå­det nær atom­kraft vær­ket Tjer­no­byl i Ukrai­ne, er nu un­der fuld kon­trol . De ukrain­ske ka­ta­stro­fe myn­dig­he­der op­ly­ser i en skrift lig med­del­el­se, at bran­den blev en­de­ligt sluk­ket klok­ken 9.00 lør­dag mor­gen. Bran­den brød ud blot to da­ge eft er, ukrai­ner­ne hav­de mar­ke­ret 29- året for Tjer­no­byl- ka­ta­stro­fen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.