THAILAND

BT - - NYHEDER -

Myn­dig­he­der­ne i Thailand har fre­dag fun­det mindst 30 gra­ve med men­ne­ske­re­ster i en jungle­lejr i det syd­li­ge Thailand, skri­ver cnn. com. Of­re­ne for­modes iføl­ge men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Hu­man Rights Watch at væ­re Ro­hin­gya- mus­li­mer fra My­an­mar el­ler Bang­la­desh. De er for­modent­lig ble­vet sul­tet ihjel af men­ne­ske­hand­le­re. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.