37- årig stuk­ket seks gan­ge ved Ave­dø­re Sta­tion

BT - - NYHEDER - En mand blev stuk­ket ned på Ave­dø­re Sta­tion. Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to

KNIV­STIK­KE­RI

Nat­ten til lør­dag blev en 37- årig mand stuk­ket ned ved en tog­sta­tion i Hvi­d­ov­re, op­ly­ser Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

» Det er sket klok­ken 03.23 på Ave­dø­re Sta­tion. De nær­me­re for­hold er vi ved at un­der­sø­ge nu, og vi mang­ler sta­dig at af­hø­re foru­ret­te­de, « si­ger vagt­chef Jeff Nielsen til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Man­den er an­gi­ve­ligt ble­vet stuk­ket seks gan­ge med en kniv, men iføl­ge vagt­che­fens op­lys­nin­ger er den 37- åri­ge uden for livs­fa­re, og der skal væ­re ta­le om over­fla­di­ske ska­der.

» Men han er på Rigs­ho­spi­ta­lets trau­me­af­de­ling, og vi mang­ler sta­dig at få en mel­ding der­fra, « si­ger vagt­che­fen.

Kniv­stik­ke­ri­et i Hvi­d­ov­re er langt­fra den ene­ste dra­ma­ti­ske hæn­del­se på Sjæl­land, der har fun­det sted nat­ten til lør­dag.

Klok­ken 04.00 er to per­so­ner ble­vet på­kørt, mens en tred­je blev stuk­ket ned med en kniv ved et op­gør på et værts­hus på Ka­strup­lund­ga­de på Ama­ger.

De tre of­re er al­le mænd i 20er­ne. De to, der blev kørt ned, har kun på­dra­get sig over­fla­di­ske ska­der, mens den 26- åri­ge, der blev stuk­ket ned, er uden for livs­fa­re, men sta­dig un­der be­hand­ling.

Der­u­d­over er en ung per­son iføl­ge eb. dk ble­vet stuk­ket ned på Strø­get ved Ama­gert­orv for­an Hel­li­gånd­skir­ken i det in­dre Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.