Go­de grun­de til at væl­ge Hu­awei G620s

BT - - FORBRUG -

4G- for­bin­del­se. Hu­awei er den ene­ste af de tre, der kan ud­nyt­te da­ta­ha­stig­he­der­ne på 4G- net­vær­ket. Al­ter­na­tivt skal du gå ef­ter den nye So­ny Xpe­ria E4g, der er en 4G- ud­ga­ve af E4. Skær­men er i en helt an­den klas­se end hos de øv­ri­ge del­ta­ge­re - men du får na­tur­lig­vis og­så lov til at be­ta­le for den. Ka­me­ra­et gi­ver fi­ne bil­le­der med go­de de­tal­jer, ri­me­lig far­ve­gen­gi­vel­se og uden støj.

Trods et par små skøn­heds­plet­ter er der in­gen tvivl om, at As­cend G620s er et fund til pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.