Und­gå skal­det­hed: Pluk hå­ret ud

BT - - NYHEDER -

Hvis du er en mand og li­der af vold­somt hårtab, så bør du må­ske pluk­ke de re­ste­ren­de hår ud. For­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Sout­hern Ca­li­for­nia har i et stu­die på mus vist, at man kan dan­ne nye hår­sæk­ke ved at pluk­ke de re­ste­ren­de hår i små om­rå­der.

» Ar­bej­det, vi har ud­ført, kan le­de til po­ten­ti­elt nye om­rå­der for at be­hand­le ek­stremt hårtab blandt mænd, « si­ger le­de­ren af stu­di­et, pro­fes­sor Chuong Chen- Ming, fra Uni­ver­si­ty of Sout­hern Ca­li­for­nia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.