Hyæ­ne­hunner har sny­de­pe­nis

BT - - NYHEDER -

Hos Afri­kas hyæ­ner har hunner­ne en lang sny­de­pe­nis og en stor pro­duk­tion af mand­li­ge køns­hor­moner, så­kald­te ’ an­dro­ge­ner’. » Hunner­ne er på grund af an­dro­ge­ner­ne me­get ag­gres­si­ve. Sam­ti­dig be­ty­der hor­moner­ne og­så, at hunner­nes kli­to­ris er me­get stor, og skam­læ­ber­ne er vok­set sam­men, så det lig­ner, at hunner­ne har en pe­nis, « for­tæl­ler zoo­log Mikkel Stel­vig fra Kø­ben­havn Zoo. De ve­lud­sty­re­de hyæ­ne­hunner er om­trent 50 pro­cent stør­re end han­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.