VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Ame­ri­kan­ske for­ske­re har op­da­get et 46.700 ku­bik­ki­lo­me­ter stort mag­ma­kam­mer un­der su­per­vulka­nen i Yel­low­sto­ne Na­tio­nal­park i USA. Det vi­des ik­ke, hvor­når vulka­nen næ­ste gang går i ud­brud.

Ki­ne­si­ske for­ske­re har æn­dret i ge­ner­ne hos et ik­ke- le­ve­dyg­tigt men­ne­ske­ligt fo­ster i dets tid­lig­ste fa­se. Det æn­dre­de gen lig­ger til grund for en po­ten­ti­elt dø­de­lig blod­syg­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.