The- ar­ti­fi ce. com om ’ For­bry­del­sen’

BT - - KULTUR -

Sand­syn­lig­vis den bed­ste

tv- se­rie, der no­gen­sin­de er kom­met fra Dan­mark. Be­mær­kel­ses­vær­digt, hvor­dan den væg­ter tre sam­ti­di­ge story­li­nes i hi­sto­ri­en om po­li­tiets eft er­forsk­ning, of­rets fa­mi­lie, de po­li­ti­ske bi­virk­nin­ger af mor­det - samt til­ste­de­væ­rel­sen af en fan­ta­stisk swe­a­ter- klædt hel­tin­de, Sa­rah Lund, stor­slå­et spil­let af So­fi e Gråbøl. Myste­ri­et i sig selv er spæn­den­de, men det vir­ke­li­ge fo­kus i se­ri­en er den ska­de, un­der­sø­gel­sen for­år­sa­ger på ho­ved­per­so­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.