The New Yor­ker om dansk kri­mi- tv

BT - - KULTUR -

’ Ge­or­ge Orwell sag­de

en­gang, at det sto­re i ka­to­li­cis­men var, at den gav os en mas­se ro­ma­ner, og det sto­re i Skan­di­navi­en er, at det gi­ver os en mas­se kri­mi­hi­sto­ri­er. Det er næ­sten li­ge­som da­gens svar på et hus på lan­det el­ler den sid­ste grøn­ne lands­by. De brin­ger Agatha Chri­stie- plots ind i den mo­der­ne ver­den. Regn er en grun­din­gre­di­ens i dansk tv, der gi­ver det fær­di­ge pro­dukt skarp­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.