Fri­heds­kam­pen

BT - - TV - DRA­MA

Un­der Tys­klands be­sæt­tel­se af Dan­mark sæt­ter en lil­le grup­pe jy­ske mod­stands­folk sig for at be­kæm­pe na­zi­ster­ne. Grup­pen er le­det af Ma­ri­us Fi­il, en kro­e­jer fra Hvid­sten nord for Ran­ders, og med i grup­pen er hans fa­mi­lie og ven­ner. Ma­ri­us Fi­il er en stolt, fl it­tig og snus­for­nuft ig mand med sto­re fø­lel­ser for sit hjem­land - dy­der, som han har vi­de­re­gi­vet til si­ne børn, og som hans ko­ne, den my­re­fl it­ti­ge og nøj­som­me ko­ne Gud­run Fi­il og­så de­ler. Ma­ri­us Fi­il er me­get imod ty sker­nes be­sæt­tel­se af Dan­mark, og da han i 1943 bli­ver kon­tak­tet af fald- skærms­man­den Ole Gei­s­ler, der står for op­byg­nin­gen af mod­stands­be­væ­gel­sen i Jyl­land, si­ger han om­gå­en­de ja til at or­ga­ni­se­re mod­ta­gel­sen af spræng­stof, vå­ben og hem­me­li­ge agen­ter. Det er ting, der skal ka­stes ned af en­gel­ske fl yve­ma­ski­ner hem­me­li­ge ste­der på eg- nen. For­di om­rå­det om­kring Hvid­sten er ty ndt be­fol­ket, og svært at fi nde rundt i for folk, der ik­ke ken­der eg­nen, er mod­ta­gel­ses­ak­tio­ner-

Med­vir­ken­de:

Dan­sker­ne fra mod­stands­be­væ­gel­sen bli­ver fan­get af ty sker­ne i An­ne- Gre­te Bjarup Ri­is’ dan­ske dra­ma ” Hvid­sten Grup­pen” fra 2012. Fil­men er ba­se­ret på vir­ke­li­ge be­gi­ven­he­der.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.