’’

BT - - SØNDAG -

» Bag­eft er gik vi hjem til en af dren­ge­nes lej­lig­hed, og så sad vi og slap­pe­de af og fi k dul­met ner­ver­ne med vo­res jo­ints. «

Mar­kus har rø­get hash, si­den han var 14 år, og i ti­den om­kring, at han gik på eft er­sko­le, røg han op mod 10 gram hash hver dag. Eft er­sko­le­op­hol­det var med til at få ham ud af det kri­mi­nel­le mil­jø, og hæn­del­sen i lej­lig­he­den på Ves­teg­nen var no­get af det sid­ste, han tog del i. Has­h­mis­bru­get fort­sat­te dog igen­nem al­le Mar­kus’ te­e­na­ge­år, og han har først lagt si­ne jo­ints på hyl­den nu som 20- årig.

Det er eft er­hån­den man­ge år si­den, at Mar­kus stod og skæl­ve­de i lej­lig­he­den på Ves­teg­nen, men op­le­vel­sen sid­der dybt i ham.

» Jeg tæn­ker på det hver dag. På at jeg ik­ke skal skyl­de pen­ge til folk, og hvis jeg en­de­lig skyl­der pen­ge til folk, så skyn­der jeg mig at be­ta­le dem af. Jeg vil ik­ke til­ba­ge til den ver­den. «

Stoff er, vold, hær­værk og ty ve­ri

Si­den han var 11- 12 år gam­mel, har han haft sin gang i et mil­jø, der ope­re­re­de på den for­ker­te si­de af loven. Et mil­jø gen­nem­sy­ret af stoff er, vold, hær­værk og ty­ve­ri. Han er ik­ke i tvivl om, at nog­le af de ting, han har set og gjort, har sat dy­be spor.

» Man har si­ne små trau­mer i ny og næ. Li­ge så snart at no­gen kom­mer til at rå­be ad mig, el­ler et el­ler an­det, så pak­ker jeg mig helt væk. Man kan kom­me til at fø­le sig som en helt an­den per­son. «

Nu bor han i Taa­strup og er i gang med et ud­dan­nel­ses­for­løb i Bags­værd. BT har i ord og bil­le­der fulgt Mar­kus i hans kamp for at bli­ve en suc­ces, for at kom­me fri af for­ti­den og få den frem­tid, han drøm­mer om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.