’ MOR’

BT - - SØNDAG -

Der knyt­ter sig en sær­lig hi­sto­rie til de fl este af Mar­kus’ ta­to­ve­rin­ger. Nog­le hand­ler om fa­mi­lie, én hand­ler om en ven, der blev knivdræbt, og an­dre er la­vet i ren og skær kedsom­hed. Men ét sted på Mar­kus’ ven­stre arm er det fra­væ­ret af en ta­to­ve­ring, der for­tæl­ler en hi­sto­rie. Her fj er­ne­de han nem­lig selv en ta­to­ve­ring, han hav­de la­vet. Der stod ’ Mor’, men ved hjælp af kni­ven fra en vinåb­ner, en stå­l­bør­ste og godt med kno­fedt fi k han fj er­net den igen.

» Det gjor­de fuck­ing ondt, men jeg ha­de­de hen­de ba­re så me­get på det tids­punkt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.