DREN­GE­NE MØ­DES

BT - - SØNDAG -

Når dren­ge­ne sam­les, fo­re­går det al­tid i Mar­kus’ lej­lig­hed. På skift får ven­ner­ne en tur i tat­too­sto­len, og fl ere af dem en­der med de­res eft er­nav­ne fore­vi­get på un­de­rar­men. Når de ik­ke bli­ver ta­to­ve­ret, slæn­ger de sig dybt i væ­rel­sets to so­fa­er, spil­ler Play­sta­tion og ry­ger ci­ga­ret­ter – man­ge ci­ga­ret­ter. Rø­gen lig­ger tungt om­kring Mar­kus’ og Ste­fan Adam­sens ar­me, der spænd­te kæm­per om over­ta­get, alt imens Ni­ck­las Ager­holm ser til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.