ADHD

BT - - SØNDAG -

» Da jeg var lil­le, var der ba­re fart på he­le ti­den. Den­gang vil­le al­le ha­ve tænkt: ’ Hvad er der galt med den un­ge’. ADHD var ik­ke så ud­bredt den­gang, som det er i dag. « Mar­kus blev di­ag­no­sti­ce­ret med ADHD, da han var ni år gam­mel. Ind­til da hav­de det skabt man­ge kon­fron­ta­tio­ner og kon­fl ik­ter, og det var en stor let­tel­se for fa­mi­li­en en­de­lig at kun­ne få no­get hjælp. Mar­kus ta­ger dag­ligt me­di­cin mod li­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.