SÆR­LIGT TIL­RET­TELAGT

BT - - SØNDAG -

Mar­kus sid­der med sin dans­klæ­rer på sko­len Em­pa­ta. De er i gang med at fi nde ud af, hvad der in­ter­es­se­rer Mar­kus, så de kan til­ret­te­læg­ge un­der­vis­nin­gen til hans be­hov. Sko­len er net­op en sær­ligt til­ret­telagt ung­doms­ud­dan­nel­se for un­ge med ge­ne­rel­le ind­læ­rings­van­ske­lig­he­der, ud­vik­lings­for­sty rrel­ser el­ler psy­ki­ske van­ske­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.