NA­TA­SJA

BT - - SØNDAG -

Mar­kus og Na­ta­sja har væ­ret kæ­re­ster i fem må­ne­der , men de har kendt hin­an­den i fl ere år. Hun går på eft er­sko­le og er 16, men iføl­ge Mar­kus er de men­talt li­ge gam­le. Hun er mo­den af sin al­der, og han selv er et par år bag­ud.

» Når jeg ser på det her bil­le­de, så ind­ser jeg vir­ke­lig, hvad hun har gjort for mig. Hun er den pi­ge, som har få­et mig til at tro på tin­ge­ne igen. Hun er ik­ke blot min kæ­re­ste, men og­så en af de nær­me­ste, jeg har haft igen­nem de hår­de ti­der. «

Vi­deo:

SÅ­DAN GØR DU:

Se og hør Mar­kus Thomsen for­tæl­le om si­ne ta­to­ve­rin­ger og om, hvor grim hans før­ste ta­to­ve­ring blev.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.