SVI­GER­MOR FRA HEL­VE­DE

BT - - SØNDAG -

Til­ba­ge i 1954

vi­ste en en­gelsk un­der­sø­gel­se, at kun en ud af fi re kvin­der kun­ne li­de de­res svi­ger­mor. I 2009 var to ud af tre kvin­der ulyk­ke­li­ge over de­res svi­ger­mor iføl­ge den en­gel­ske psy­ko­log Ter­ri Ap­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.