SPIL

BT - - SØNDAG - PS4 Slå­skam­pe

Ma­ski­ner: Gen­re:

**** **

Mor­tal Kom­bat er en af de æld­ste spil­se­ri­er, der har væ­ret med li­ge si­den kon­sol­spil­le­nes be­gyn­del­se. At vi så, i 2015, ser den bed­ste ud­ga­ve af spil­let, er lidt af en over­ra­skel­se. Mor­tal Kom­bat X er en fan­ta­stisk god om­gang slå­skam­pe. Mas­ser af fe­de fi gu­rer, der kan en hu­lens mas­se tri­ck, gi­ver os tu­sind­vis af moves at læ­re. Ut­ro­lig fl ot gra­fi k og fl ere for­skel­li­ge go­de må­der at kon­kur­re­re på, er blot et par af de ting, der træk­ker spil­let op. Vold­som­me nær­kam­pe med mas­ser af blod be­ty der, at spil­let er for­budt for børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.