Fe­mø med fa

BT - - REJSER -

Fe­mø, der ser os så­dan – for vi har slet ik­ke no­gen les­bi­sk vi­be.

Det er fint for en gangs skyld at væ­re en mi­no­ri­tet – bå­de for os voks­ne og vo­res pi­ger, der på al­le må­der får flet­tet sig fint ind i lej­rån­den og en­der med at få en del hig­h­fi­ves af de an­dre kvin­der.

For pi­ger­ne går ind i det he­le med krum hals. De tøm­mer lo­kum­mer fra klok­ken seks om mor­ge­nen, snit­ter grønt­sa­ger i stri­de grønt­sags­strøm­me, va­sker fle­re ti­mer lan­ge op­va­ske op, går til en bo­dyscrup/ kaf­fe­grums wor­ks­hop, der en­der med et nø­gen­bad i ha­vet, del­ta­ger i en moon­cup- wor­ks­hop, to dri­ster sig til at tis­se på de helt åb­ne toilet­ter – alt­så dem, der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.