Mi­li­en

BT - - REJSER -

Kvin­de­lej­ren Kvin­de­lej­ren på Fe­mø er ver­dens æld­ste af sin slags og op­stod som et til­tag fra Rød­strøm­pe­be­væ­gel­sen. Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et og ben­zin­sel­ska­bet Uno- X be­vil­li­ge­de mid­ler­ne, og Ci­vil­for­sva­ret hjalp med op­sæt­nin­gen af den før­ste lejr i 1971, hvor man i star­ten le­ve­de af lin­se- og kar­tof­felsup­pe. Lej­re­ne fo­re­går i uger­ne 27 til 32, og har i lø­bet af pe­ri­o­den for­skel­li­ge over­ord­ne­de te­ma­er som krea- al­ter­na­tiv, po­li­tik, sport og bo­dy and soul. Børn er vel­kom­ne i al­le lej­re­ns uger – dren­gebørn ind­til de er fyldt 12 år.

Op­va­sken ak­kom­pag­ne­res af sang og mu­sik. Øverst og midt: Pi­ger­ne pluk­ker bær. Ne­den­for: Al­le de­les om de hus­li­ge plig­ter, fra at snit­te grønt­sa­ger til at pluk­ke bær.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.