FRE­DAG

BT - - REJSER -

Ef­ter ind­kvar­te­ring er der tid til en Møn is. Hvis du kom­mer i sko­le­som­mer­fe­ri­en, kan du be­sø­ge me­je­ri­et og is­bu­tik­ken på går­den, hvor isen frem­stil­les – ja, du kan fak­tisk klap­pe din is, når du be­sø­ger kø­er­ne i stal­den.

Åbent i sko­le­som­mer­fe­ri­en al­le ugens da­ge En god, rustik dansk af­tens­mad ak­kom­pag­ne­ret af en vel­bryg­get, lo­kal øl på Bryg­hu­set Møn i Ste­ge, hvor øl­let bli­ver bryg­get på ste­det af øens eg­ne råva­rer.

Bryg­hu­set lig­ger i en fin, luk­ket gård­ha­ve bag ho­ved­ga­den i Ste­ge. En to- ret­ters me­nu be­stå­en­de af f. eks. wi­e­ner­s­ch­nitzel og pan­de­ka­ger med is ko­ster 250 kr., børn un­der 12 år spi­ser til halv pris.

På vej hjem kan du på en skyfri nat ny­de en for­mi­da­bel stjer­ne­him­mel. Luf­ten over Møn er nem­lig mini­malt foru­re­net, og det gi­ver op­ti­mal mu­lig­hed for stjer­nekig­ning. In­fo: bryg­hu­set­mo­en. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.