LØR­DAG

BT - - REJSER -

Ef­ter mor­gen­ma­den og evt. et mor­gen­bad på en af Møns fan­ta­sti­ske stran­de, en­ten Rytze­bæk på Syd­ve­st­møn, Ulvs­ha­le på nord­s­i­den, el­ler Rå­by­lil­le på Sy­døst­møn, går tu­ren til Ste­ge, hvor der skal shop­pes lo­ka­le de­li­ka­tes­ser.

Ste­ge er en lil­le by, der be­står af en havn i den ene en­de af ho­ved­ga­den Sto­re­ga­de, og en gam­mel Møl­leport i den an­den en­de. Det er dét.

Be­søg det hyg­ge­li­ge Møns Han­dels­hus på Sto­re­ga­de mod hav­nen. Her kan du kø­be lo­ka­le de­li­ka­tes­ser fra knapt 50 lo­ka­le le­ve­ran­dø­rer, og me­get er øko­lo­gisk.

Gå bag om det tid­li­ge­re Rå­d­hus midt på Sto­re­ga­de. I det gam­le ar­re­st­hus i bag­går­den fin­der du den fi­ne­ste cho­ko­la­de­bu­tik, hvor Le­ne Evers står og hånd­la­ver cho­ko­la­den, og smi­ler fra det ene øre til det an­det imens. Ver­dens bed­ste flø­de­bol­ler og ser­vi­ce fås her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.