’ En kæm­pe let­tel­se’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PÅ RET­TE KURS Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Emil Berg­gre­en skif­te­de i ja­nu­ar fra Ho­bro til Ein­tra­cht Brauns­chweig, og den un­ge an­gri­ber er for al­vor ved at fin­de for­men i 2. Bun­des­liga.

I går blev han skif­tet ind mod FSV Frank­furt og kvit­te­re­de med to mål.

» Det var selv­føl­ge­lig fan­ta­stisk at kom­me ind og la­ve to mål og bli­ve mat­chvin­der for an­den gang på fem da­ge. Jeg har væ­ret ude med no­get over­be­last­ning i to- tre ugers tid, så det er en stor let­tel­se at kom­me til­ba­ge og væ­re af­gø­ren­de for hol­det, « si­ger an­gri­be­ren over te­le­fo­nen.

2- 0- sej­ren sen­der Ein­tra­cht på ta­bel­lens fem­te­plads - tre po­int fra en play­off- plads om en bil­let til den bed­ste ræk­ke.

Emil Berg­gre­en ( for­re­st) score­de to gan­ge mod FSV Frank­furt..

Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.