’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Emil Berg­gre­en

Alt fø­les selv­føl­ge­lig en smu­le nem­me­re, når man li­ge har la­vet tre mål på en uge

» Vi skal vin­de de sid­ste tre kam­pe for at ha­ve en chan­ce for at ryk­ke op. Hol­de­ne over os smi­der po­int næ­sten hver gang, så hvis vi gør rent bord er mu­lig­he­den til ste­de. I næst­sid­ste run­de mø­der vi Karls­ruhe, som lig­ger til op­ryk­ning. Den kamp bli­ver vi­tal, « si­ger Emil Berg­gre­en.

Be­gyn­del­sen i det nye fod­bold­land har dog set si­ne ud­for­drin­ger.

» Jeg har væn­net mig til tin­ge­ne her­ne­de og er og­så be­gyndt at læ­re tysk. I be­gyn­del­sen stres­se­de de man­ge bø­de­kas­se­reg­ler mig lidt, men nu har jeg fun­det ud af, hvad man må og ik­ke må, « si­ger han.

» På ba­nen hav­de jeg pro­ble­mer med, at for­svars­spil­ler­ne fil­me­de og over­spil­le­de al­le si­tu­a­tio­ner, men jeg sy­nes, det er ble­vet nem­me­re for mig at ta­ck­le. Alt fø­les selv­føl­ge­lig en smu­le nem­me­re, når man li­ge har la­vet tre mål på en uge. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.