BRONZEKAM

BT - - ALKA SUPERLIGA - MEDALJEKAMP Mads Kind­berg Nielsen ni­el@ spor­ten. dk

FC Midtjyl­land snup­per gul­det, FC Kø­ben­havn vin­der sølv, og Sil­ke­borg og FC Vestsjæl­land ryk­ker ned. Det lig­ner det klart mest sand­syn­li­ge slut­sce­na­rie i Su­per­liga­en, men den bed­ste dan­ske ræk­ke be­hø­ver slet ik­ke at væ­re blot­tet for spæn­ding af den grund.

Bron­ze­me­dal­jer­ne kan langt fra fø­le sig sik­re på, om de skal hæn­ges om hal­sen på spil­ler­ne fra Ran­ders, Brønd­by, FC Nord­s­jæl­land, Ho­bro el­ler AaB .

Ran­ders ind­ta­ger i skri­ven­de stund tred­je­plad­sen á po­int med Brønd­by, mens AaB, Ho­bro og FC Nord­s­jæl­land hal­ser tre po­int eft er.

Brønd­by kan i næ­ste run­de sluk­ke me­dal­je­hå­bet i AaB- spil­ler­nes øj­ne, når de skal du­el­le­re med de bol­sje­stri­be­de fra Aal­borg, mens Ran­ders og FC Nord­s­jæl­land mø­der hin­an­den i 28. spil­ler­un­de. To run­der se­ne­re – 21. maj – får bron­ze­a­spiran­ter­ne for al­vor mu­lig­he­den for at gø­re ondt på kon­kur­ren­ter­ne, når Ran­ders ta­ger imod Ho­bro, og Brønd­by mø­der FC Nord­s­jæl­land på Ves­teg­nen.

BTs spil­eks­pert, St­eff en Dam, tip­per her på si­den, hvor­dan de re­ste­ren­de syv run­der fal­der ud for de fem bron­zekæm­pe­re. Der­med gi­ver han sva­ret på, hvem, han me­ner, vin­der den tæt­te kamp om bron­ze­me­dal­jer­ne.

SØN­DAG 3. MAJ 2015

Så­dan går det i de kam­pe, der kom­mer til at af­gø­re hvem, der ta­ger bron­ze­me­dal­jer­ne i Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.