MPEN

BT - - ALKA SUPERLIGA -

SSØØNNDDAAGG 3 3. M. MAAJ 2J 0210515

Fem hold er sta­dig med i kam­pen om bron­ze­me­dal­jer­ne i Su­per­liga­en, men BTs spil- eks­pert, St­ef­fen Dam, tror, at Brønd­by træk­ker det læng­ste strå i kam­pen om tred­je­plad­sen. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.