Sil­ke­borg snydt for sæ­so­nens før­ste hjem­me­sejr

BT - - ALKA SUPERLIGA - STRAF­FES­PARK Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN

To gan­ge var Sil­ke­borg for­an, men hol­det end­te al­li­ge­vel med at smi­de to po­int i over­ti­den, da Søn­derjy­skes Silas Son­ga­ni spar­ke­de et fris­park di­rek­te i kas­sen. Hjem­me­hol­det blev dog snydt for et straf­fes­park kort for­in­den.

Sil­ke­borg smed i an­den halv­leg Mor­ten Beck Andersen på ba­nen, og han fi k en ho­ved­rol­le i kam­pen. Først gav han sit hold 1- 0- fø­rin­gen, og med små 10 mi­nut­ter igen blev han ned­lagt i fel­tet, men dom­mer Benjamin Sved­borgs fl øjte for­blev tavs til sto­re ærg­rel­se for an­gri­be­ren.

» Jeg er rig­tig ær­ger­lig. Jeg op­le­ver, at jeg bli­ver snydt for et straff es­park. Jeg sy­nes, jeg kom­mer klart for­an med mit støt­te­ben og får alt vægt ned på det og bli­ver spar­ket ned, « sag­de Mor­ten Beck Andersen eft er kam­pen til TV3 Sport.

Sil­ke­borgs træ­ner, Kim Poul­sen, var eft er kam­pen skuff et over, at det ik­ke blev til tre po­int i kam­pen, og skuff el­sen blev ik­ke min­dre af, at Sil­ke­borg ik­ke fi k straf­fes­par­ket. til, hvad hol­det el­lers blev snydt for.

» Der er al­tid nog­le si­tu­a­tio­ner i en kamp, man kan vur­de­re, men så er der og­så si­tu­a­tio­ner, hvor det står knivskar­pt og helt ty­de­ligt. Der­for er jeg må­l­løs, det sy­nes jeg sim­pelt­hen ik­ke er godt nok. «

Et hel­digt po­int

Selv­om Søn­derjy­ske kun fi k uaf­gjort mod Superligaens bund­prop, stod Ni­ko­laj Mad­sen til­ba­ge med en god smag i mun­den eft er kam­pen.

» Vi er bag­ud to gan­ge, og de bli­ver snydt for et klok­ke- MED NI PO­INT NED TIL FC VESTSJÆL­LAND UN­DER STRE­GEN OG SEKS KAM­PE TIL­BA­GE ER SØN­DERJY­SKE FRI AF NEDRYK­NING?

Med

klart straff es­park, så jeg har en god fø­lel­se, vi vi­ser, at vi ik­ke ba­re lig­ger os ned. «

» Det er et hel­digt po­int set over he­le kam­pen, for­di de bli­ver snydt for et straff es­park ved 2- 2, « sag­de Ni­ko­laj Mad­sen til TV3 Sport.

Sil­ke­borg er end­nu ik­ke ude af Su­per­liga­en rent te­o­re­tisk, men hol­det har he­le 15 po­int op til den rig­ti­ge si­de af nedryk­nings­stre­gen med kun seks kam­pe og 18 po­int at spil­le om . Det lig­ner der­for unæg­te­ligt 1. Di­vi­sions­fod­bold i næ­ste sæ­son for Sil­ke­borg.

min­dre FC Vestsjæl­land vin­der da­gens tid­li­ge kamp mod FC Nord­s­jæl­land, er det tæt på. Søn­derjy­ske ta­ger 0,9 po­int i snit og FC Vestsjæl­land 0,8, så sta­ti­stik­ken ta­ler for di­stan­cen mel­lem de to hold vil for­bli­ve så­dan. Om fi re run­der ta­ger Søn­derjy­ske imod net­op FC Vestsjæl­land, og det kan bli­ve den kamp, der sen­der FC Vestsjæl­land ned. Men Søn­derjy­ske er uden sejr i fem kam­pe, så en ge­vinst før den skæb­ne­kamp vil lu­ne ge­val­digt.

1- 0 Mor­ten Beck Andersen ( 69.), 1- 1 Ni­co­laj Mad­sen ( 73.), 2- 1 Pi­er­re Kan­strup ( selv­mål, 84.), 2- 2 Silas Son­ga­ni ( 90.) Benjamin Sved­borg ( 4)

1.765 på Ma­scot Park

Sil­ke­borg blev snydt for et straf­fes­park ti mi­nut­ter før slut­fløjt, der kun­ne ha­ve gi­vet sæ­so­nens før­ste hjem­me­sejr. Fo­to: Bo Am­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.