Liv­lig de­ling i Sil­ke­borg

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Der var ik­ke ud­sigt til den sto­re må­l­fest, da to af ræk­kens tre mindst scoren­de hold tør­ne­de sam­men i aft es, men hol­de­ne skul­le gø­re den tan­ke til skam­me, da kam­pen end­te 2- 2 eft er en liv­lig an­den halv­leg.

Mor­ten Beck Andersen blev i an­den halv­leg sendt på ba­nen i ste­det for en ano­nym Jep­pe Il­lum. Og det var en klog be­slut­ning. Med godt ty ve mi­nut­ter igen blev der sendt et ind­læg ind i Søn­derjy­ske- fel­tet, og med me­re held end for­stand fi k Sil­ke­borg- an­gri­be­ren ser­vi­ce­ret bol­den til sig selv, så han kun­ne fl ug­te fø­rings­må­let i kas­sen. Fø­rin­gen fi k kun lov at hol­de fi re mi­nut­ter før Søn­derjy­skes Ni­co­laj Mad­sen, eft er ind­læg fra Silas Son­ga­ni, he­a­de­de ud­lig­nin­gen i kas­sen ved for­re­ste stol­pe. Søn­derjy­skes an­fø­rer, Pi­er­re Kan­strup, var tæt på at få en uhel­dig ho­ved­rol­le, da han med seks mi­nut­ter igen la­ve­de selv­mål. Ma­rin Sken­der pa­re­re­de et ind­læg op på Kan­strup, der ik­ke kun­ne und­gå at skub­be bol­den over mål­stre­gen. Det lig­nen­de slut­re­sul­ta­tet, men Son­ga­ni sik­re­de det ene po­int i over­ti­den, da han ban­ke­de bol­den ind på et fris­park fra kanten af fel­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.