’’

BT - - ALKA SUPERLIGA - Mor­ten Beck Andersen

Jeg er rig­tig ær­ger­lig. Jeg op­le­ver, at jeg bli­ver snydt for et straff es­park

» Jeg er rig­tig ær­ger­lig på spil­ler­nes veg­ne. Vi var jo me­get tæt på at få den før­ste hjem­me­sejr, og det sy­nes jeg, at spil­ler­ne hav­de fortjent. Det er ær­ger­lig at bli­ve snydt for sej­ren i de dø­en­de se­kun­der, og det er ik­ke det ene­ste, vi blev snydt for i kam­pen, « sag­de Kim Poul­sen med en skjult hen­vis­ning til det straf­fes­park, der ik­ke blev dømt.

Sil­ke­borg- træ­ne­ren var me­re klar i mælet, da TV3 Sports repor­ter spurg­te ind

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.