Vær­s­go AGF, her er bil­let­ten

Nyt Lyng­by- ne­der­lag gi­ver et end­nu stør­re op­ryk­nings- for­spring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1. DI­VI­SION di­vi­sion) gik på vin­ter­pau­se, lå Vi­borg og Lyng­by på de to op­ryk­nings­plad­ser, mens op­ryk­nings­fa­vo­rit­ter­ne fra AGF stod med sor­te­per.

Sløj høst

Lyng­by har dog lig­net et hold, der end­nu ik­ke er våg­net fra sit vin­ter­hi, for ud­byt­tet af for­å­rets før­ste ni kam­pe ly­der nu på seks ne­der­lag og tre uaf­gjor­te. En høst så sløj, at var den re­præ­sen­ta­tiv for he­le sæ­so­nen, vil­le det be­ty­de nedryk­ning.

Eft er et kvar­ters spil brag­te Vend­sy­s­sels Edin Mur­ga hjem­me­hol­det i front ved i fuld ga­l­op at bra­ge bol­den op i kryd­set, og den stil­ling fi k lov til at hol­de en ti­me, før Bu­ster Munk sat­te døds­stø­det ind.

Re­sul­ta­tet be­ty­der, at Vend­sy­s­sel med 42 po­int over­ta­ger tred­je­plad­sen fra net­op Lyng­by, der fort­sat har 40 po­int. De to hold får dog svært ved at nå en af de to op­ryk­nings­plad­ser, da AGF på an­den­plad­sen har 49 po­int. Eft er den ak­tu­el­le spil­ler­un­de re­ste­rer der seks kam­pe af sæ­so­nen.

An­det­steds er der dømt gyser. når Fre­de­ri­cia ta­ger imod AB. Fre­de­ri­cia un­der stre­gen har et po­int op til AB på den an­den si­de af stre­gen - aka­de­mi­ker­ne har 25 po­int.

» Vi skal mø­de et godt FC Fre­de­ri­cia- hold, som jeg så vin­de fortjent over Lyng­by i sid­ste run­de, og jeg har stor respekt for dem, « si­ger ABs træ­ner Thomas Nør­gaard.

Ef­ter end­nu et Lyng­by- ne­der­lag kan AGFer­ne jub­le end­nu me­re.

Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.