Na­po­li lig­ner en eu­ro­pæ­isk vin­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eu­ro­pa Le­ague er nå­et frem til se­mi­fi na­ler­ne, som fl øjtes i gang på tors­dag. Book­ma­ker­ne er selv­føl­ge­lig på ba­nen med od­ds på, hvem der lø­ber med tro­fæ­et – og skal man tro dem, kan Na­po­li se frem til det før­ste eu­ro­pæ­i­ske tro­fæ si­den sej­ren i UE­FA Cup i 1989.

For­kla­rin­gen på den ita­li­en­ske fa­vo­rit­vær­dig­hed skal pri­mært ses i lod­træk­nin­gen. Na­po­li trak nem­lig tur­ne­rin­gens over­ra­skel­se fra Dni­pro ( som FC Kø­ben­havn som be­kendt eks­pe­de­re­de ud af Cham­pions Le­ague), og der­for lig­ger Na­po­li blot i od­ds 2,30 de fl este ste­der på at lø­be med tro­fæ­et.

Den for­sva­ren­de me­ster, Se­vil­la, bli­ver ud fra book­ma­ker­nes vur­de­ring fi na­lemod­stan­de­ren, da hol­det står i godt tre gan­ge pen­ge­ne til at vin­de, mens se­mi­fi na­lemod­stan­der Fi­o­ren­ti­na står i od­ds 4,00. Skul­le man tro på Dni­pro, får man om­kring od­ds 11,00.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.