1,68

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker no­get vold­somt, at Malmö li­ge­frem er gjort til kæm­pe­fa­vo­rit­ter i Skå­ne­der­by­et mod Hels­in­borg. Skå­nin­ge­ne har skift et næ­sten et halvt hold ud i for­hold til det mand­skab, der spil­le­de Cham­pions Le­ague i sid­ste sæ­son, og selv om hol­det har lagt pænt fra land rent po­int­mæs­sigt, har spil­let ik­ke holdt li­ge så høj stan­dard. Hels­ing­borg hav­de en sløj sæ­son i 2014, men hol­det tri­ves nor­malt gan­ske fi nt i rol­len som un­der­dog og har da og­så blot tabt et af de se­ne­ste seks ind­byr­des op­gør spil­let på Malmös hjem­me­ba­ne.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.