2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hor­sens fi k gan­ske fl ot 0- 0 mod top­hol­det Vi­borg i sid­ste spil­ler­un­de, men po­in­tet blev dyr­købt eft er he­le tre ka­ran­tæ­ne­gi­ven­de ad­vars­ler til Mat­hi­as Nielsen, St­eff en Ki­el­strup og Thomas Kor­te­gaard, og i for­vej­en af­so­ner må­l­mand Fre­de­rik Røn­now den sid­ste af to ka­ran­tæ­neda­ge. Det må alt an­det li­ge gi­ve hjem­me­hol­det fra HB Kø­ge en gan­ske pæn fa­vo­rit­vær­dig­hed. Hen­rik Pe­der­sens trop­per har kun tabt til AGF og Vi­borg i lø­bet af for­å­ret og har til­med og­så få­et gang i målscor­in­gen på det se­ne­ste, hvor­for od­dset på dem vir­ker fl ot.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.