2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ny­kø­bing ser klart bed­re ud eft er nytår. Ik­ke mindst på eget græs, hvor man har vun­det al­le tre kam­pe og sco­ret 10 gan­ge – se­ne­st blev det til en sejr over top­hol­det Frem. Nu gæl­der det et Hvi­d­ov­re- hold, som mod­sat kom­mer til kam­pen med to ne­der­lag på stri­be uden at sco­re – og oveni har tre stam­spil­le­re i ka­ran­tæ­ne i form af Azad Cor­lu, Pe­ter Benja­min­sen og Kri­stoff er Wi­ch­mann. I for­vej­en har Hvi­d­ov­re ik­ke ret me­get at spil­le for re­sten af for­å­ret, så alt an­det li­ge er det svært at se, at Ny­kø­bing ik­ke skal væ­re stør­re fa­vo­rit­ter, end til­fæl­det er hér.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.