DEN LAN­GE 3. MAJ

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TID NR KAMP

012- 01

01- 012

01- 12

SE OD­DS PÅ dan­ske­spil. dk FCK vir­ke­de slid­te i Es­b­jerg og var hel­di­ge med at nå po­kal­fi - na­len. Det lig­ner hel­ler ik­ke en må­l­fest, når de to hold mø­des igen i Par­ken i aft en. Hver­ken Tot­ten­ham el­ler Man­che­ster Ci­ty er i nær­he­den af top­for­men, så for­vent et nervøst op­gør, og så lig­ner det umid­del­bart en Brønd­by- sejr i Oden­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.