For 70 år si­den blev Dan­mark frit

BT - - DEBAT -

4. maj 1945 om aft enen fi k dan­sker­ne det glæ­de­li­ge be­fri­el­ses­bud­skab i ra­dio­en. I af­ten høj­ti­de­lig­hol­des 70- året for Dan­marks be­fri­el­se i Min­de­lun­den i Ryvan­gen. Det sker med del­ta­gel­se af blandt an­dre dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.