Pen­sions- hyk­le­ri

BT - - DEBAT -

I åre­vis har vi hørt de fol­ke­valg­te mes­se, at dan­sker­ne er nødt til at ar­bej­de no­get læn­ge­re, før vi kan få pen­sion. Pen­sions­al­de­ren er der­for sat op, men med én væ­sent­lig und­ta­gel­se, po­li­ti­ker­ne selv. De kan sta­dig få ud­be­talt po­li­ti­ker­pen­sio­nen, al­le­re­de fra de fyl­der 60, og de be­hø­ver så­mænd ik­ke stop­pe med at ar­bej­de for at få pen­ge­ne.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.