Val­get kan ven­te

BT - - DEBAT -

Der er man­ge go­de ar­gu­men­ter for, hvor­for stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) skal ud­skri­ve fol­ke­tings­valg in­den for de nær­me­ste uger. Men der er end­nu bed­re be­grun­del­ser for at ven­te til eft er­å­ret (...) Af­stan­den mel­lem rød og blå blok skrum­per, og sam­ti­dig fort­sæt­ter an­gre­be­ne på Løk­ke, der skræm­mer DFs væl­ge­re væk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.