’’

BT - - NYHEDER -

Vi me­ner ik­ke, det er ac­cep­ta­belt, at man re­elt er stavns­bun­det og ik­ke har frit tv- valg, ba­re for­di man bor til le­je el­ler i et spe­ci­elt an­ten­ne­om­rå­de

El­len Tra­ne Nør­by, me­di­e­ord­fø­rer ( V) om kul­tur­mi­ni­ster Ma­ri­an­ne Jel­veds ( R) for­slag om, at be­bo­e­re i lan­dets bo­lig­for­e­nin­ger ik­ke skal be­ta­le for

tv- ka­na­ler, de ik­ke ser

El­len Tra­ne Nør­by.

Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.