Dan­ske­re spi­ser min­dre frugt og grønt

BT - - NYHEDER -

Dan­sker­nes ind­tag af frugt og grønt har i man­ge år væ­ret stag­ne­ren­de, og de se­ne­ste tal fra myn­dig­he­der­nes kostun­der­sø­gel­ser vi­ser, at det sam­let fal­der. Dan­sker­ne spi­ser i gen­nem­snit 419 gram frugt og grønt om da­gen, hvil­ket er 14 gram min­dre end for 10 år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.