For­ker­te fan­ge­tal

BT - - NYHEDER -

Ame­ri­kan­ske sol­da­ter kon­trol­le­rer her fan­ger i 2007, da de løsla­des fra det be­ryg­te­de Abu Ghraib- fængset i Irak.

Fo­to: EPA

I 2007 for­kla­rer Sø­ren Ga­de i et svar til Fol­ke­tin­get, at dan­ske sol­da­ter har på­gre­bet 198 fan­ger un­der Irak- kri­gen.

Tre år se­ne­re kan Po­li­ti­ken af­slø­re et no­tat, som vi­ser, at det kor­rek­te an­tal fan­ger nær­me­re var 500, og at Hæ­rens Ope­ra­ti­ve Kom­man­do, der hø­rer un­der For­svars­mi­ni­ste­ri­et, al­le­re­de sam­me år var klar over, at de hav­de op­lyst et for­kert tal.

Sø­ren Ga­de fast­hol­der, at han ik­ke var klar over, at han hav­de vi­de­re­gi­vet de for­ker­te tal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.