Slank Løk­ke klar til valg ’’

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V)

MAN­DAG 4. MAJ 2015

Mit pro­blem er jo, at min ar­bejds­dag først slut­ter kl. 21, og så har jeg for va­ne at kom­me hjem og tæn­ke, nu skal jeg li­ge ha­ve en bøf

VÆGT­TAB

Mens val­gryg­ter­ne bul­drer løs over alt, mel­der Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen sig klar til tre ugers op­s­li­den­de valg­kamp.

I hvert fald for­tal­te Lars Løk­ke i DR P4- pro­gram­met Café Ha­ck i går, at han nær­mer sig den op­ti­ma­le kamp­vægt. Han har nem­lig tabt syv ki­lo på blot 17 da­ge.

» Jeg be­gynd­te til Dron­nin­gens fød­sels­dag - det hav­de ik­ke no­get med ma­den at gø­re. Men jeg star­te­de for tre uger si­den, og jeg har tabt syv ki­lo på tre uger, « for­tal­te Lars Løk­ke Ras­mus­sen i DR P4pro­gram­met Café Ha­ck.

Med lyn­vægt­ta­bet le­ver han op til et løf­te, han iføl­ge po­rtræt­bo­gen ’ LLR’ gav un­der for­mands­op­gø­ret i Ven­stre i som­mer.

Iføl­ge bo­gen, som de to BTjour­na­li­ster An­dreas Kar­ker og Thomas Nør­mark Krog står bag, lo­ve­de han at le­ve sun­de­re.

» Løk­ke ta­ler og­så om, at han vil for­bed­re sig. Han lover at ret­te op på sin livsstil, le­ve sun­de­re og ta­be sig, « står der i bo­gen.

På det ek­stra­or­di­næ­re ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de ud- dy­be­de han iføl­ge bo­gen ’ LLR’ sit løf­te for de for­sam­le­de Ven­stre- folk.

» Jeg er egent­lig i me­get god form, men jeg kan godt se, jeg ik­ke ser så skarp ud som før. Jeg lover at se skar­pe­re ud på den an­den si­de af som­mer­fe­ri­en, « sag­de han iføl­ge ’ LLR’.

Fra bøf til hvid­kåls­sup­pe

Hem­me­lig­he­den bag sit lyn­vægt­tab af­slø­re­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen og­så i ra­diopro­gram­met.

» Jeg har haft så­dan lidt god hjælp af en ven. Hans re­gel num­mer ét er; Det, du spi­ser ef­ter kl. 18, fe­der om nat­ten. Mit pro­blem er jo, at min ar­bejds­dag først slut­ter kl. 21, og så har jeg for va­ne at kom­me hjem og tæn­ke, nu skal jeg li­ge ha­ve en bøf. Så hæl­der man en stor bøf ned i ma­ven, og så lig­ger den der og ul­mer he­le nat­ten. Så det skal jeg li­ge byt­te lidt rundt på. Så i går fik jeg hvid­kåls­sup­pe, « for­kla­re­de Ven­stre- for­man­den.

Hvid­kåls­sup­pe og mo­tion er med til at få Lars Løk­ke Ras­mus­sen i top­form til den kom­men­de valg­kamp. Fo­to: Esben Sal­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.