’’

BT - - NYHEDER - Pen­ny Ju­nor, for­fat­ter

Prin­ses­ser bæ­rer smuk­ke kjo­ler. De gør sig vel­lid­te på en helt an­den må­de, end dren­ge gør

gen­de ind­brin­ge mil­li­ar­der af pund, for­di pi­ger ver­den over vil for­sø­ge at ko­pi­e­re hen­des kjo­ler, fri­su­rer og ud­se­en­de, hvil­ket der­med får enorm be­tyd­ning for tøj- og mo­de­in­du­stri­en.

Før hun fyl­der 10 år, vil hun væ­re over en mil­li­ard pund værd, an­slår en eks­pert i de­tail­han­del. Pen­ny Ju­nor me­ner og­så, at den lil­le ny prin-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.