MAL­DI­VER­NE

BT - - NYHEDER -

De­mo­kra­ti­et i Mal­di­ver­ne er tru­et. Så­dan sag­de den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster Jo­hn Ker­ry lør­dag og for­døm­te sam­ti­dig fængs­lin­gen af næ­sten 200 op­po­si­tions­folk, som blev an­holdt un­der en de­mon­stra­tion til støt­te for den fængs­le­de tid­li­ge­re præ­si­dent Mo­ha­med Nas­he­ed. En op­po­si­tions­le­der skal væ­re blandt de an­hold­te.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.