Kul­tur FOR­MI­DAB­LE DIZ

10.000 bil­let­ter til lør­da­gens kon­cert i Forum med Dizzy Mizz Lizzy blev ud­solgt på en ti­me

BT - - KULTUR -

KON­CERT

Dizzy Mizz Lizzy FORUM, LØR­DAG ******

får væ­re. Al den stund at dét så er in­tet min­dre end ma­ge­løst, hvor­le­des dét band – til trods for at man selvsagt godt ved, de er go­de – gang på gang li­ve li­ge igen sæt­ter en ek­stra streg un­der og kur­si­ve­rer or­det ’ ene­stå­en­de’, når man op­le­ver dem.

For­skel­len er vove­mod

Dizzy Mizz Lizzy solg­te i sin tid de 10.000 bil­let­ter i Forum ud på en ti­me. Og fra dét øje- mu­sik, og af de er ik­ke ban­ge for at ta­ge på de mu­si­kal­ske op­da­gel­ses­rej­ser og im­pro­vi­se­re for at se, hvor det he­le så måt­te en­de.

Det end­te ek­sem­pel­vis i et for­mi­da­belt tur­ne­ret og då­ren­de dy­na­misk med­ley af ’ Mo­t­her Na­tu­re’s Re­cipe’ og ’ 67 Seas In Your Ey­es’ i en re­gu­lær ro­ck­hi­sto­risk lek­tion . . . og hér ta­ler vi den GO­DE ro­ck­hi­sto­rie, som den stræk­ker sig fra Be­at­les og Sto­nes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.