My Mor­ning Ja­ck­et ud­gi­ver frem­ra­gen­de al­bum

BT - - KULTUR - Kri­stoff er Ve­rum Gaff a

MU­SIK

’ The Wa­ter­fall’ My Mor­ning Ja­ck­et ***** *

My Mor­ning Ja­ck­et byg­ger støt vi­de­re på ly­den fra det an­mel­der­ro­ste ’ Circu­ti­al’ fra 2011 på sit sy­ven­de ud­spil, ’ The Wa­ter­fall’. End­nu en­gang frem­tryl­ler kvin­tet­ten fra Ken­tucky et på sam­me tid sfæ­risk og jord­bun­det al­bum, der al­drig ta­ber pu­sten over 10 frem­ra­gen­de san­ge.

Jim Ja­mes’ sjæl­ful­de stem­me er sta­dig me­lo­di­er­nes vej­vi­ser, og det er svært ik­ke at træk­ke en rød tråd til­ba­ge til det tid­li­ge CSN& Y i de skar­pe kor­har­moni­er, li­ge­som det var­me fuzz- gu­i­tar­spil gen­væk­ker Step­hen Stills med Buff alo Spring­fi eld. Den let­te brug af synt­hs hi­ver dog My Mor­ning Ja­ck­et blødt ind i nu­ti­den.

Pa­ra­doksalt nok er lig­he­den med sid­ste al­bum den ene­ste an­ke. Ban­det har så­le­des fun­det sin lyd, men de tilfører må­ske ik­ke så me­get nyt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.