San­ge fra den nai­vi­sti­ske ung­doms­skuff e

BT - - KULTUR - Chri­sti­an Erin- Mad­sen Gaff a

MU­SIK

’ Ca­li­for­nia Nights’ Best Coast *** ***

Var du vild med Best Coasts de­but ’ Cra­zy For You’ og den li­ge­frem­me, nai­vi­sti­ske sangskriv­ning af kær­lig­heds­kva­ler på ung­doms­ni­veau til­sat få og enk­le gu­i­ta­rak­kor­der, skal du og­så ha­ve fat i det­te, de­res tred­je fuld­læng­de­al­bum.

Er du blandt dem, der hå­be­de, at Best Coast vil­le ud­vik­le sig i nye ret­nin­ger si­den de­bu­ten i 2010, er det en an­den sag. Be­va­res, der er den bli­de og for­fri­sken­de ’ Ca­li­for­nia Nights’, den af­slut­ten­de ’ Wa­sted Ti­me’ og ’ Je­a­lou­sy’, der brin­ger lidt nyt til torvs, men over­ord­net er sangstruk­tu­rer­ne me­get ens, og stort set he­le al­bum­met kon­cen­tre­rer sig om va­ri­a­tio­ner over stro­fer som ’ You say you ca­re but then you act so unawa­re,’ som Bet­ha­ny Co­sen­ti­no syn­ger på ’ In My Ey­es’.

Der­med bli­ver al­bum­met og­så ke­de­ligt i læng­den. Ær­ger­ligt, da duo­en el­lers tog et skridt mod en me­re va­ri­e­ret lyd på for­ri­ge fuld­læng­de­al­bum. Læs he­le an­mel­del­sen

på bt. dk/ mu­sik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.