KLAS­SI­KE­REN: Dizzy – mød Lizzy

BT - - KULTUR -

Ti­tel: Band: År: UDEN LIZZY VAR DER IN­TET DIZZY.

1983 Og det ved Tim Christensen selv­føl­ge­lig godt. Med Phil Lyn­nott i front in­spi­re­re­de Ir­lands før­ste sto­re ro­ck­band fl ere ge­ne­ra­tio­ner. Og den­ne op­ta­gel­se fra Thin Lizzys af­skeds­tur­né il­lu­stre­rer fi nt, hvor­for Lyn­netts fan­ta­sti­ske kom­po­si­tio­ner vil le­ve for evigt. ’ Jail­bre­ak’, ’ Ho­ly War’, ’ Bla­ck Ro­se’, Eme­rald’ og ’ The Sun Go­es Down’ - klas­si­ker eft er klas­si­ker.

’ Li­ve/ Life’.

Thin Lizzy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.