’’

Det duft er af eu­ro­pæ­isk fod­bold i Brønd­by, men der er stor

BT - - ALKA SUPERLIGA - SPILLERKABALE Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk Thomas Frank

Det ene­ste vi har fo­kus på nu, er AaB- kam­pen, vi spe­ku­le­rer ik­ke i, om vi kan nå FCK, el­ler om vi li­ge nu lig­ger til bron­ze

Så er der lagt i ov­nen til en ren fi na­le om en bil­let til Eu­ro­pa, når Brønd­by på næ­ste søn­dag ta­ger imod AaB.

Eft er en over­be­vi­sen­de før­ste halv­leg mod OB og en ri­me­lig sik­ker 2- 0- sejr har Brønd­by nu 44 po­int, tre po­int ned til Ran­ders der i aft en mø­der FCM og seks po­int ned til AaB.

» Det ene­ste, vi har fo­kus på nu, er AaB- kam­pen, vi spe­ku­le­rer ik­ke i, om vi kan nå FCK, el­ler om vi li­ge nu lig­ger til bron­ze, men på at bli­ve ved med at vin­de, og gør vi det mod AaB, ser det godt ud for vo­res sæ­so­nam­bi­tio­ner, « si­ger Brønd­bys ch­eft ræ­ner, Thomas Frank.

Han kun­ne se sit hold ha­ve med­vind i me­re end en for­stand. Med vin­den i ryg­gen og fi nt off en­sivt spil grund­lag­de Brønd­by sej­ren før pau­sen.

» Før­ste halv­leg er vo­res bed­ste præ­sta­tion på ude­ba­ne i den­ne sæ­son. Vi hol­der dem helt fra chan­cer, « si­ger han.

Sej­ren var Brønd­bys tred­je ude­ba­ne­sejr i træk, og det ta­ler godt for de eu­ro­pæ­i­ske am­bi­tio­ner, men sam­ti­dig med der skal hol­des fo­kus på ba­nen, træn­ger spørgs­mål om spil­ler­trup­pen sig på.

Kon­trak­t­ud­løb til som­mer

En af kam­pens målsco­re­re Fer­han Ha­sa­ni har kon­trak­t­ud­løb eft er den­ne sæ­son, og der er og­så spørgs­måls­tegn ved le­jes­ven­de­ne Holmbert Fridjonsson, Te­emu Puk­ki og Martin Al­bre­cht­sen. Stop­pe­rens af­ta­le ud­lø­ber og­så til som­mer.

» Jeg vil ger­ne bli­ve i Brønd­by, men vi må se, hvad der sker, « si­ger Fer­han Ha­sa­ni med et an­sigt, der er et po­ker­bord vær­digt.

Den an­den målsco­rer Riza Dur­mi­si, der har sam­me agent som Fer- han Ha­sa­ni, har eft er den­ne sæ­son blot et år til­ba­ge af sin aft ale med Brønd­by.

» Jeg el­sker at væ­re i Brønd­by, men det er for tid­ligt at si­ge no­get om en kon­trakt­for­læn­gel­se. Det over­la­der jeg til min agent. Et år er lang tid, « si-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.