Ak­har­raz sik­rer tre FCV- po­int

BT - - ALKA SUPERLIGA -

FCV har ik­ke tænkt sig at op­gi­ve hå­bet om over­le­vel­se i Su­per­liga­en. I de sid­ste mi­nut­ter lyk­ke­des det FCV at hi­ve tre vig­ti­ge po­int på mål af Osama Ak­har­raz. Hjem­me­hol­det do­mi­ne­re­de op­gø­ret, men al­li­ge­vel var det FCN, der kom for­an i før­ste halv­leg eft er en dum fejl af an­fø­rer Hen­rik Mad­sen.

Midt­ba­ne­spil­le­ren mi­ste­de bol­den cen­tralt på ba­nen, og så drø­ne­de FCNs David Mo­berg Karls­son af sted i dyb­den. I FCV- fel­tet vur­de­re­de dom­mer Jens Maae, at der blev be­gå­et straff e, som Uff e Bech score­de på i an­det for­søg.

FCV fort­sat­te ufortrø­de­nt de­res pres, og 10 mi­nut­ter se­ne­re score­de Anders Ku­re på ho­ved­stød. Eft er pau­sen øge­de FCV pres­set, og det var ty de­ligt, at al­le var klar over, at der skul­le tre po­int på kon­to­en. Vel­li­os, Ku­re og Fester­sen va­de­de i chan­cer, og un­der­kan­ten af over­lig­ge­ren blev ramt, li­ge­som et mål blev underkendt for off si­de. Den til ti­der ud­skæld­te Osama Ak­har­raz kom ind midt i halv­le­gen og sør­ge­de alt­så for den vi­ta­le sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.